Categories Menu
Title Background
Background
Border Color
Header
Top Horizontal Menu
Cart Background
Buttons / Icons
Button Background
Button Border
NEW icon Background
SALE icon Background
Others
Headings Color
Price Color

Click on "Apply" to see the changes.

Tehnologia și mediul online ne aduc beneficii tuturor, dar, în același timp, și provocări. Iar una dintre acestea este protejarea datelor personale ale clienților noștri. La Vitabiotic, acest demers a fost încă de la început un angajament ferm pe care l-am luat față de clienții noștri.

Începând cu data de 25 mai 2018, Vitabiotic România va adopta regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură va intra în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Te asigurăm că Vitabiotic România va continua să prelucreze datele personale ale clienților doar în scopuri bine definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora.

Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. Vitabiotic România obține aceste date astfel:

  • Direct de la client

Vitabiotic România colectează date personale direct de la client:

  • Nume, prenume, data nașterii
  • Adresa poștală și de e-mail
  • Număr de telefon și altele

Vitabiotic România nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani.

În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorilor săi conform celor menționate mai sus, Vitabiotic România va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție.

In acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Vitabiotic România, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către Vitabiotic România în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate în articolele anterioare.